Parodos dalyvių registracijos atnaujinimas

DĖMESIO ! Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad parodos "Ką pasėsi" organizatoriai teikdami paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

Laikantis reglamento nuostatų, patvirtinome privatumo politiką, kurioje aptarti pagrindiniai asmens duomenų apsaugos klausimai, tokie kaip duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, saugojimas, teikimas, duomenų subjektų teisės. Susipažinti su viešai skelbiamu dokumentu galite skiltyje "Duomenų apsaugos politika".


Jei Jūs jau esate buvę užsiregistravę šioje sistemoje, tuomet prašome pateikti Jūsų prisijungimo duomenis. Prisijungimo teisė Jums bus atnaujinta per 24 valandas. Informaciją gausite į nurodytą atstovo elektroninį paštą.

Įmonės pavadinimas:*
Įmonės kodas:*
Vardas:*
Pavardė:*
E-mail adresas:*
Kontaktinis asmuo:
Su parodos dalyvio taisyklėmis susipažinau
Su duomenų apsaugos politikos taisyklėmis susipažinau
*- būtina įvesti informacija